2. Chức năng và nhiệm vụ

      * Ngày 01.09. 2017 Trường THPT Hoàng Văn Thụ ra đời tại TP Lạng Sơn Tỉnh Lạng Sơn, sau đó , ngày 08 tháng 9 năm 2017 , Công đoàn Cơ sở Trường THPT Hoàng Văn Thụ được thành lập với Ban chấp hành lâm thời do cô giáo  Lương Thị Oanh làm Chủ tịch . Đến ngày 04. 11. 2017, Đại hội đầu tiên của Công đoàn đã được tiến hành , Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 1 với 5 Ủy viên và Chủ tịch là cô  Lương Thị Oanh . Vượt qua bao khó khăn buổi đầu thành lập, cùng với Nhà trường,đến nay, Công đoàn đã dần đi vào ổn định với một số kết quả họat động nhất định , đóng góp đáng kể cho phong trào Thi đua chung của nhà trường.

        *) Công đoàn cơ sở Trường THPT Hoàng Văn Thụ đã thực hiện tốt 3 chức năng chủ yếu :

        2.1. Chức năng đại diện ,bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người Lao động

Công đoàn thường xuyên trao đổi, tham mưu với Ban giám hiệu để thực hiện tốt chính sách chế độ tiền lương , tiền thưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Đại diện cho tập thể lao động , Công đoàn đã tổ chức tốt Hội nghị CB,GV, NV đầu năm học, ký cam kết thi đua, thống nhất những nội dung cụ thể, rõ ràng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Các quyền lợi học tập nâng cao trình độ, thụ hưởng văn hóa, sinh họat cộng đồng của người lao động đều đựoc BCH Công đoàn đề xuất thực hiện. Từ khi thành lập đến nay Công đoànnhà trường đã tổ chức cho CB,GV,NV đi về nguồn thăm “ Quê hương Anh Hoàng Văn Thụ” Tại Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức đi “ Du Xuân”, học tập “ Trải nghiệm”. Công đoàn đã tổ chức phong trào thi đua theo đợt trong năm học, tổ chức tuyên truyền “ Luật bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ” cho toàn thể cán bộ, giáo viên công nhân viên và học sinh của trường.

     2.2. Chức năng tham gia quản lý

Thực hiện chức năng này, Công đoàn đã phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức tốt các buổi học tập quy chế, quy định chuyên môn. Vận động đoàn viên tham gia phong trào Thi đua: Dạy tốt, Học tốt. theo đợt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

    2.3. Chức năng giáo dục

     Công tác truyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng vẫn được ưu tiên hàng đầu. Công đoàn đã cùng BGH tổ chức tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh vào các buổi họp HĐGD trong năm học cho toàn thể CB - GV - NV của trường, qua đó nâng cao nhận thức, đạo đức cách mạng.

3. Một số hoạt động trong năm học

           Công đoàn còn giáo dục đoàn viên thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện: Tham gia quyên góp cứu trợ thiên tai , ủng hộ lũ lụt, tham gia hiến máu nhân đạo, các trẻ em khuyết tật, hỗ trợ giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường, công tác thăm hỏi khi gia đình có việc vui buồn, ủng hộ các loại quĩ do cấp trên và Công đoàn ngành phát động. Đầu năm học tặng 1 xe đạp cho học có hoàn cảnh khó khăn.