Những nét chung  về  BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH trường THPT Hoàng Văn Thụ

         Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Hoàng Văn Thụ thành phố Lạng Sơn là tổ chức chính trị – xã hội của đoàn viên, thanh niên được thành lập và phát triển cùng với sự thành lập của trường THPT Hoàng Văn Thụ thành phố Lạng Sơn vào tháng 8 năm 2017. Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, mỗi bước chuyển mình với biết bao khó khăn, thử thách, Đoàn trường luôn là chỗ dựa vững chắc, là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, thanh niên trong nhà trường.

          Từ khi mới thành lập đến nay, Đoàn trường THPT Hoàng Văn Thụ thành phố Lạng Sơn đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Với 31 Chi đoàn gồm 1 Chi đoàn GV-NV và 30 Chi đoàn Học sinh.

          Cùng với quá trình vận động và phát triển của Nhà trường, Đoàn trường không ngừng trưởng thành và đã có những đóng góp quan trọng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh nhà và đặc biệt đối với quá trình xây dựng, phát triển Nhà trường về mọi mặt. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Hoàng Văn Thụ là đội dự bị tin cậy của Chi bộ Đảng, là nòng cốt trong mọi hoạt động của Đoàn viên, thanh niên, thể hiện lòng quyết tâm của tuổi trẻ trên con đường đổi mới, xây dựng và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp giáo dục, thực hiện thành công chiến lược phát triển của Nhà trường, góp phần vào sự nghiệp đào tạo những trí thức “vừa hồng, vừa chuyên” cho đất nước.

          - BTV Đoàn trường: Gôm 7 Đ/c trong Chi đoàn GV-NV (1 Bí thư, 2 Phó Bí thư và 4 đ/c Ủy viên BTV) 

     - BCH Đoàn trường: gồm 15 đồng chí (7 đ/c Chi đoàn GV-NV; 8 đ/c Chi đoàn Học sinh)- Tổng số Chi đoàn: 31 Chi đoàn (Gồm 1 Chi đoàn GV-NV; 30 Chi đoàn Học sinh)