GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHUYÊN MÔN – TỔ NGOẠI NGỮ

             Những nét chung về tổ

- Tổ có 08 thành viên bao gồm 01 nam và 07 nữ do cô Phạm Thị Như Nguyệt làm TTCM.

- Trình độ chuyên môn: 03 đại học, 05 thạc sĩ.

- Thái độ nghề nghiệp  Các thành viên trong tổ luôn tâm huyết, nhiệt tình trong công tác giảng dạy, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệm vụ, luôn có tinh thần trách nhiệm trong các nhiệm vụ được giao phó.

  1. Chức năng và nhiệm vụ

- Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh,  phát hiện và bồi dưỡng đội tuyển HSG các cấp.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, luôn cố gắng hoàn thành với kết quả cao nhất.

  1. Một số kết quả đáng lưu ý
    1.  Kết quả HS giỏi các cấp:

Năm học

Lớp 12

Lớp 11

Lớp 10

 

Cấp trường

Cấp Tỉnh

Cấp trường

Cấp Tỉnh

Cấp trường

Cấp Tỉnh

2017-2018

10 giải (1 Nhì, 1 Ba, 8 KK)

5 giải (2 Ba, 3 KK)

8 giải (1 Nhì, 3 Ba, 4 KK)

 

 

 

 

    1.  KQ thi NC KH KT:

Năm học 2017-2018:  Đat giải Ba Lĩnh lực với đề tài: Thiết kế phần phần mềm “ Học sinh và du lịch địa phương”

    1.  Các hoạt động giảng dạy, trải nghiệm, ngoại khóa.

Cùng nhà trưởng tổ chức cho đội tuyển HSG lớp 11 cấp Tỉnh tham quan, học tập trải nghiệm tại Đền thời thầy giáo Chu Văn An, Côn Sơn – Kiếp Bạc