Một số hình ảnh Ngoại khóa tổ Ngoại Ngữ

Xếp hạng:

           Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Thực hiện kế hoạch năm học của tổ Ngoại Ngữ về việc tổ chức ngoại khóa tiếng anh cho học sinh trường THPT HVT năm học 2018 - 2019

              “Ngoại Khóa Tiếng Anh” hôm nay với mục đích góp phần nâng cao việc giao lưu bằng tiếng anh của các em học sinh, tạo cơ hội cho các em được nghe, nói Tiếng Anh, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc học ngoại ngữ, đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích, làm phong phú thêm các hoạt động ngoài giờ học, tạo diễn đàn giao lưu học hỏi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm cho các em học sinh, thúc đẩy việc học tiếng anh, xây dựng câu lạc bộ nói tiếng anh, đồng thời đưa kỹ năng nghe, nói tiếng anh trở thành hoạt động thường xuyên trên lớp và trong các hoạt động ngoại khóa, phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu bộ môn tiếng anh.

            Thông qua hoạt động ý nghĩa này nhằm đánh giá hoạt động dạy học bộ môn tiếng anh của nhà trường trong thời gian qua. Đồng thời kiểm tra được kiến thức của các em học sinh, phát hiện những học sinh có năng khiếu bộ môn Tiếng Anh để bồi dưỡng và phát triển.